Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Hållbarhet

Visionen för Ahlsells hållbarhetsarbete är att vara branschledande på den nordiska marknaden. Hållbarhetsarbetet – som utgår från vår uppförandekod – ska på ett konkret sätt bidra till att uppfylla vårt löfte att göra det enklare att vara proffs.

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Innehåll och prioriteringar i hållbarhetsstrategin, som är satt för 2017–2020, bygger på en väsentlighetsanalys av Ahlsells risker, möjligheter och miljöaspekter samt dialogen med våra intressenter. Dialogen genomförs i anslutning till vår årliga hållbarhetsredovisning som är integrerad i årsredovisningen (se sidorna 19-29 för Ahlsells Hållbarhetsrapport 2017).

Vidare är Ahlsells strategi och mål kopplade till FN:s sjutton globala hållbarhetsmål. Vi har valt att fokusera på fyra av de sjutton målen för att vårt arbete ska göra så stor nytta som möjligt. FN:s fyra mål är sedan kopplade till fyra egna fokusområden. Genom den noggrant satta strukturen lägger vi kraften där Ahlsells verksamhet har mest påverkan och därmed störst möjlighet att göra skillnad.

Som en plattform i hållbarhetsarbetet ligger självklart våra värdeord – ansvar, öppenhet och enkelhet. De är grunden i allt vi gör.

Våra fokusområden

De fyra fokusområdena i vår hållbarhetsstrategi är ansvarsfull upphandling, innovation och samarbete, minskar miljöpåverkan och hälsa och säkerhet. Områdena speglar Ahlsells risker och möjligheter, och inkluderar områden där vi har störst möjlighet att bidra till hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål 2017-2020

En hörnsten i hållbarhetsarbetet för att säkerställa att vi är på rätt väg mot uppsatta mål, är att följa upp de aktiviteter som genomförs. Genom ständig omvärldsbevakning, kunskap samt ny teknik som kan påverka hållbarhetsarbetet, säkerställer vi att målen är fortsatt relevanta. Är de inte det, justeras målen utifrån ny kunskap och analys.

 

  MÅL 2020 UTFALL 2017


100 % av medarbetarna tillämpar vår uppförandekod. 15 % av våra medarbetare har redan spelat vårt spel med dilemman kring vår uppförandekod.
  10 stycken hållbara innovationer ska lanseras varje år. Vi har tagit fram 10 stycken resurs- och kostnadseffektiva hållbara innovationer.
  50 % av inköpt värde hos våra leverantörer ska följas upp. Cirka 34 % av inköpt värde har följts och flera leverantörer satsat på utbildningar inom hållbarhet.
Samtliga leverantörer ska uppfylla kraven i vår uppförandekod. 48 % av våra varuleverantörer ha redan hunnit bli godkända avseende Ansvarsfulla inköp.
Minska miljöpåverkan från transporter med 20 % mot jämförande period. Andelen förnybart bränsle har ökat med 27 % i Sverige.
Minska miljöpåverkan från energi med 20 % mot jämförande period. Vi har förstärkt vårt energimål för alla butiker genom att definiera antal laddstolpar, andel solenergi etc.
Minska miljöpåverkan från avfall med 20 % mot jämförande period. Andelen avfall som återvunnits är 59 % för butikerna samt hela 87 % för centrallagret.

Resumé och status för 2017

Aktuellt

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.